• Cooperatives offenes Lernen
 • Cambridge - We prepare
 • Ökolog - Bildung für die Zukunft
 • Oekolog
 • Kooperationsmodell BHS Frauenkirchen-Fertöd
 • Österreichische Schulsporthilfe

Magyar-osztrák idegen nyelvi ügyfélkapcsolati szakügyintéző vállalkozó képzés

Iskolatípus

 • 5 éves közgazdaság jellegű középiskola (kéttannyelvű)
 • egy magyar gimnázium és egy osztrák kereskedelmi akadémia kombinációja
 • partneriskolák: Porpáczy Aladár Középiskola Fertődön (Magyarország) és HAK Frauenkirchen Ausztriában
 • kéttannyelvű:  magyar tanárok tanítanak magyar nyelven. Osztrák tanárok a saját anyanyelvükön tanítják a tantárgyakat:
  • magyar nyelvet és irodalmat, és az érettségihez szükséges tantárgyakat a magyar tanterv szerint magyarul
  • szakmai tantárgyakat, informatikát, német és angol nyelvet osztrák tanterv szerint németül
 • székhely: A Porpáczy Aladár ÁMK Fertődön, az Eszterházy Kastélyban, a taníroda a kollégium mellett és az Állami Kereskedelmi Akadémia (HAK) Frauenkirchen-ben, Ausztriában
 • a frauenkircheni HAK és a fertődi harmadik, negyedik és ötödik évfolyamos diákok a súlyponti képzésben együtt tanulnak

Előkészítő évfolyam

 • szabadon választható
 • intenzív német nyelv tanítás, nyelvtan, szókincsbővítés, kommunikáció, szaknyelv előkészítés a Magyar-Osztrák képzés elvárásaira
 • a német nyelv oktatása magyar és osztrák tanárokkal
 • egyéb tantárgyak: gazdasági számítások, informatika, angol nyelv

Érettségi vizsga

 • négy év után központi érettségi vizsgát tesznek a magyar jog szerint matematikából, történelemből, magyar nyelv és irodalomból, idegen nyelvből (német vagy angol) és egy általuk választott tantárgyból
 • az 5. év után kerül sor Frauenkirchenben az osztrák jog szerinti szakmai érettségi vizsgákra németből, angolból, számvitelből, üzemgazdaságtanból és egy választott tantárgyból – természetesen német nyelven

Kollégium

 • Sarródon, közvetlenül a számítástechnikai központ mellett, 10 percre az Eszterházy Kastélytól.
 • számos szabadidő tevékenységeket kínálunk: főzés, logikai játékok, barkácsolás, rengeteg sportolási lehetőség: labdarúgás, kézi- és kosárladba …
 • a számítástechnikai központ a diákok rendelkezésére áll délután és esténként

A képzés előnyei

 • a diákok átlagon felüli ismeretei angol, és német illetve magyar nyelvből
 • a tanulók rugalmasságát erősíti a két egymástól eltérő pedagógiai és módszertani rendszer
 • az európai integráció támogatása
 • kitűnő álláslehetőségek vannak a végzett diákok számára, az egyedi, két-tannyelvű, gyakorlat- és jövőorientált képzésnek köszönhetően

Felvétel

 • a tanulmányi eredmény alapján rangsor állításával.
 • Az Ausztriából érkező tanulók egyéni elbírálásban részesülnek. További információ az iskolák titkárságán kapható.
  • Fertőd ÁMK: +36/99/370-918
  • BHAK Frauenkirchen: +43/2172/2164